Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość | Coaching Wrocław | akademiaprzemiany.pl

Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość

Sposób w jaki doświadczamy rzeczywistości w dużej mierze zależy od tego jak nasz umysł organizuje czas. Z kolei organizacja czasu wpływa bezpośrednio na to jakie najczęściej towarzyszą nam emocje. Obserwując emocje możemy sprawdzić, gdzie właściwie spędzamy większość swojego życia: czy jest to przeszłość, przyszłość, czy teraźniejszość. Rozumiejąc czasową specyfikę danej emocji, możemy na nią wpłynąć poprzez zmianę organizacji czasu dla danego wydarzenia, a tym samym zmienić emocję lub jej znaczenie.

Przeszłość - poczucie winy

Poczucie winy jest doświadczeniem bardzo refleksyjnym. Pojawia się wtedy, gdy skupiamy swoje myśli na przeszłości. Ciężko jest czuć się winnym myśląc o wydarzeniu z przyszłości. Zatem metodą na to uczucie jest przeniesienie swojej uwagi w kierunku oczekiwań - własnych, bądź drugiej osoby.
Inne emocje z przeszłości to: żal, uraza, rozgoryczenie, smutek, pretensja, itp.

Przyszłość - niepewność

Niepewność zwykle odnosi się do czegoś, czego się spodziewamy i jest doświadczeniem, które dotyczy przyszłości. Co prawda, źródłem niepewności może być jakieś doświadczenie z przeszłości, ale nasza niepewność będzie dotyczyła tego co przed nami. Nie jest więc chyba zaskoczeniem, że metodą na radzenie sobie z niepewnością, jest skupienie się na tym co już teraz możemy zrobić by się lepiej przygotować na dane wydarzenie albo jak mu zapobiec.
Inne emocje z przyszłości to: skrępowanie, niepokój, napięcie, stres, troska, itp.

Teraźniejszość - złość

Złość odczuwamy zawsze w stosunku do bieżącego doświadczenia. Ciężko jest czuć gniew w odniesieniu do czegoś co się jeszcze nie wydarzyło albo miało miejsce w przeszłości - wtedy mamy zwykle do czynienia z urazą, a nie złością. Dlatego jednym z bardziej skutecznych narzędzi do radzenia sobie ze złością jest skierowanie swojej uwagi na jej źródło. Zwykle pomaga to wyciszyć negatywne emocje i skupić się na ich źródle, a potem oczekiwaniach z tym związanych.

Kiedy przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a teraźniejszość z przyszłością

Zwróćmy uwagę, że z pewnością jesteśmy w stanie znaleźć takie emocje, dla których określenie czasu będzie trudne z uwagi na to, że mogą one wystepować w różnych kontekstach czasowych. To jednak nie powinno nam przeszkodzić w określeniu naszej własnej organizacji czasowej i wypracowaniu strategii radzenia sobie z nimi.
Pamiętajmy - "Kto pozostaje ofiarą, nie może działać. Kto patrzy wstecz, temu umyka przyszłość."