Stereotypy | Coaching Wrocław | akademiaprzemiany.pl

Stereotypy

Kategorie: 
Każdy z nas posługuje się tzw.stereotypami, czyli ogólno przyjętymi prawdami, obowiązującymi w danej grupie. Za każdym razem, gdy słyszymy słowo "wszyscy", "każdy" możemy domniemać, że ktoś odnosi się do czegoś, co w danej grupie, w której on sam funkcjonuje, jest postrzegane za prawdziwe.
Takie prawdy bardzo często ułatwiają nam funkcjonowanie w danym otoczeniu, gdzie wszyscy żyją z tym samym przekonaniem albo mają podobne doświadczenia na dany temat. Problem zaczyna pojawiać się z chwilą, gdy owa prawda zostaje zgeneralizowana do tego stopnia, że wychodzi również jako prawda poza środowisko osób, które w nią wierzą. Wtedy może dochodzić do różnego rodzaju zgrzytów. Ostatnio sam miałem okazję zaobserwować, jaki bunt potrafi wzbudzić taka prawda i to nawet nie wypowiedziana, a tylko przeczytana, gdzieś w jakichś materiałach szkoleniowych.
Rzecz w tym, że bardzo często takim prawdom towarzyszą negatywne oceny, przez to ktoś, kto je słyszy, a postępuje wbrew nim, może poczuć się źle. Nic więc zaskakującego, że wywołuje to spory sprzeciw. Nie każdy chce słyszeć prawdy umysłu kolektywnego, zwłaszcza wtedy, gdy jego prawda i doświadczenie mówią coś zupełnie innego. Ten opór będzie tym mocniejszy, im większy sukces odniósł ten ktoś, stosując się do prawd własnych albo robiąc coś co jest przedmiotem krytyki.
To właśnie przez głęboką wiarę w słuszność stereotypów, bardzo często tkwimy ciągle w tym samym miejscu, żyjąc w nieustającym lęku przed zrobieniem w życiu czegoś nowego. Skoro sami oceniamy coś negatywnie, to jak moglibyśmy zacząć to robić? Kto z nas chce robić coś co w jego oczach jest naganne i źle oceniane?
Jeżeli ten lęk jest znany również Tobie, to może to już właśnie ten czas, by zacząć pracę nad swoimi przekonaniami i by wypracować , nowe bardziej skuteczne strategie. Stara prawda mówi, że gdy chcesz uzyskać inny wynik niż cała reszta, to zrób coś innego.